Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Savunpoistolaitteet

Sisäministeriön päätös 227 / 651 / 79

Hoito, käyttö ja huolto

Rakennuksen omistaja tai haltija vastaa siitä, että savunpoistojärjestelmät ovat toimintakunnossa ja että ne huolletaan sekä tarkastetaan määräysten mukaisesti.

Savunpoistojärjestelmien huollosta tulee vastata nimetty henkilö, jonka nimi ja puhelinnumero on mainittava käyttö- ja huolto-ohjeessa. Savunpoistojärjestelmät on huollettava ja kokeiltava määräajoin käyttö – ja huolto-ohjeen mukaisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Huollon yhteydessä koelaukaustaan 10–20 % savuluukuista vuosittain.

Huolloista ja vioista on pidettävä pöytäkirjaa. Tapahtumista on eriteltävä ajankohta ja laji, havainnon tekijä ja toimenpiteen suorittaja. Savunpoistojärjestelmässä ilmenneet viat tulee korjata viivytyksettä. Huollosta on toimitettava raportti viranomaisille ja haltijalle.