Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Paloilmoittimet - Säädökset

Dnro SM 1999-440/Tu33 säädösperusta ( 561/99 ) 23§ ja 31§

A:60 Määräys paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto ja tarkastuksesta

Hoito, käyttö ja huolto

Paloilmoittimen haltija vastaa siitä, että paloilmoittimelle on olemassa sille laadittukunnossapito-ohjelma ja että huolto ja korjaustoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti. Haltijan on myös noudatettava kohdissa 6 mainittuja velvoitteita (tarkastukset) .

Paloilmoittimen haltijan tulee tehdä laitteiston liittämistä koskeva sopimus sijaintikunnan hätäkeskuksen kanssa. Paloilmoittimen haltijan tulee nimetä paloilmoittimen hoitaja ja huolehtia siitä, että tämä saa tehtävän hoidon kannalta tarpeellisen koulutuksen. Hoitaja vastaa kunnossapito-ohjelman läpiviennistä.

Paloilmoitinvalmistajalla tai maahantuojalla tulee olla laitekohtaiset huolto-ohjeet ja laitteiden ylläpidossa ja huollossa tarvittavat varaosat. Huoltajalla tulee olla laitekohtainen koulutus sekä kutakin huollettavaa laitetta varten tarvittavat huoltovälineet ja -laitteet. Huoltajan on tehtävä tekemästään työstä allekirjoituksella vahvistettu kirjallinen raportti paloilmoittimen haltijalle.