Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Merkkivalot

Turvavalonormi sisäasiainministeriön ohje A:20 / SFS 4640

Hoito, käyttö ja huolto

Kohteen turvavalaistusjärjestelmän nimetyn hoitajan on kokeiltava turvavalaistusta hoito- ja käyttöohjeiden mukaisesti vähintään kerran kuussa ja pidettävä tehdyistä toimenpiteistä pöytäkirjaa. Hoitajan on säilytettävä päiväkirja ja pyydettäessä esitettävä se paloviranomaiselle.

Testien yhteydessä on tarkastettava myös valaisinkohtaisten alustojen kapasiteetti. Nimetylle hoitajalle tulee antaa riittävä opastus laitteen huoltoa ja koestusta liittyvissä asioissa.

Laitteistolle on suoritettava kuukausittain testi, jossa valaisin on akkusyötöllä ¼ osa toiminta-aikaa vastaavan ajan ja kerran vuodessa testi, jossa valaisin toimii akkusyötöllä koko toiminta-ajan (PrEN 50172). Näiden testien aikana tarkistetaan, että jokainen turvavalaisin on puhdas, mekaanisesti ehjä ja antaa riittävän valon.