Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Paloilmoittimen huolto ammattitaidolla

Paloilmoittimen huolto ammattilaisen tekemänä varmistaa, että paloilmoitinlaitteisto on määräysten mukainen jolloin se myös toimii tarkoituksenmukaisesti sille määritetyllä tavalla. Ilmoittimen huoltoja saa tällä hetkellä suorittaa vain TUKES:n hyväksymät paloilmoitinliikkeet.

Paloilmoittimen huolto kattaa laitteen toiminnalliset tarkastukset sekä paloilmaisimien huoltotarpeen tarkastamisen.

Toiminnalliseen tarkastukseen kuuluvat tehtävät, joissa käydään läpi keskuslaite, kytkennät ja keskukseen liitetyt hälytinlaitteet sekä ohjaukset.

Paloilmoittimen huoltotarpeen tarkastaminen kattaa tehtävät ja toimenpiteet, jotka vaihtelevat paloilmoittimen valmistajan ja laitteeseen liitettyjen paloilmaisimien mukaan. Huoltotehtävän vaativuuteen vaikuttaa myös paloilmoittimen tekninen kyky havaita vika tai palo, esimerkiksi kipinävahti.

Paloilmaisinjärjestelmän huollossa tarkastetaan savuilmaisimien likaisuusaste joko lukemalla niiden likaisuusarvot keskukselta tai muussa tapauksessa tehdään suunnitelma ajanjaksosta, jolloin savuilmaisimet vaihdetaan tai puhdistetaan ja testataan.

Paloilmoittimen huolto kokonaisvaltaisesti

Paloilmoittimen huollossa tarkastetaan myös paloilmaisimien soveltuvuus asennettuun tilaan ja ympäristöön.

Paloilmoittimen huoltoon kuuluu myös tarkastaa, että paloilmoittimelle laaditut paikantamiskaaviot vastaavat olemassa olevaa tilannetta. Muutokset tulee korjata kaavioihin.

Paloilmoitinkeskukselle on laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa on määriteltävä paloilmoittimen huolto ja sen suorittava yritys.

Paloilmoittimen huollosta on pidettävä päiväkirjaa, johon merkataan paloilmoittimen huollon suorittanut yritys ja ajankohta.

Paloilmoitinhuollossa havaitut puutteet tulee aina korjata ja niistä on laadittava myös asennustodistus.

Paloilmoittimen huollon laiminlyönti lisää turhia palohälytyksiä. Nykyisin pelastuslaitokset laskuttavat vääristä palohälytyksistä, mikäli niitä tulee vuoden aikana kolme tai enemmän. Yhden väärän hälytyskäynnin hinta on noin 600 euroa pelastuslaitoksesta riippuen.

Vuosittain tehtävä paloilmoittimen huolto kustantaa keskimäärin noin 700 euroa.

Varmista paloturvallisuutesi, ota yhteyttä ammattilaiseen ja tilaa huoltopalvelut Palomatic Oy:ltä.
Täältä löytyvät yhteystiedot.

Katso myös:
- Ilmoituksensiirtolaite
- Paloilmoitinliike