Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Paloilmoitinjärjestelmän Palomatic Vuosihuolto

Rakennuksiin kiinteästi asennetut paloturvallisuuslaitteet on turvallisuussäädösten mukaisesti tarkastettava vuosittain ja niille on oltava kunnossapito-ohjelma. Vuosihuollon tilaajana ovat tyypillisesti kiinteistöjen kunnossapitovastaavat, isännöitsijät tai tekniset isännöitsijät.

Palomatic Vuosihuolto toteutetaan yksityiskohtaista huoltotoimenpideohjetta ja sertifioitua toimintatapaa noudattaen. Perustarkastuksen lisäksi suoritetaan testit, joiden avulla saadaan varmuus linjojen, akkujen, ilmaisimien ja anturien toimivuudesta sekä mahdollisista huoltotarpeista.

Asiakas saa Vuosihuollosta tarkan raportin, jossa on eritelty tarkastetut kohdat sekä mahdolliset huoltotarpeet. Dokumentointi tehdään sähköiseen muotoon ja arkistoidaan Palomatic Oy:lle, joten raportti on tarvittaessa lähettävissä asiakkaalle helposti myös palotarkastajan tullessa käynnille.

Vuosihuollon yhteydessä asiakkaan paloilmoitinjärjestelmiin voidaan tehdä tarvittavat korjaukset, osien vaihdot ja tarvittavat lisäykset. Tämä tuo asiakkaalle merkittäviä kustannussäästöjä, kun erillisiä tarkastus- ja huoltokäyntejä ei tarvitse tilata, eikä useista käyntikerroista joudu erikseen maksamaan.

Vuosihuolto on tilattavissa Palomatic Oy:ltä vaikka alkuperäisen asennuksen olisi tehnyt joku toinen yritys. Ammattitaito kattaa seuraavat järjestelmämerkit: Honeywell, Eltek, Hedengren, Siemens, Esmi, Pelco, Panasonic, Autronica. Vuosihuollon tilaaminen onnistuu kertomalla laitteiston merkin ja tyyppinumeron sekä järjestelmän laajuuden. Palomatic Vuositarkastus –sopimus on huolettomin tapa pitää kiinteistön paloturvallisuus asetusten ja säädösten mukaisella tasolla.

Palomatic Vuosihuollon edut asiakkaalle:

  • Kokemukseen perustuva ammattitaito ja säädösten sekä asetusten tunteminen tekee Palomatic Oy:stä luotettavan paloturvallisuuskumppanin
  • Yhden yhteyspisteen kautta kaikki paloturvallisuuslaitteiden tarkastus- ja huoltopalvelut
  • Asiakas saa palveluna asetusten ja säädösten mukaisen kunnossapito-ohjelman
  • Huollot ja korjaukset hoituvat samalla käynnillä kustannustehokkaasti
  • Samalla käynnillä voidaan tarkastaa useita eri paloturvallisuusjärjestelmiä
  • Järjestelmien kuntotarkastuksen perusteella voidaan asiakkaalle antaa tietoa päivitystarpeista sekä mahdollista uuden järjestelmän investointitarpeista
  • Sopimusasiakkaille 24/7 vikapäivystys
  • Sähköiset järjestelmäraportit
  • Laitteenhoitajien käyttökoulutus
  • Palomatic Vuosihuolto –sopimuksen avulla järjestelmien vuosittainen tarkastus ja kunnossapito hoituu säännösten ja asetusten mukaisesti