Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Kartoitukset

Kartoittamalla kiinteistöjen paloturvallisuuslaitteet sekä niille tehdyt tarkastus- ja kunnossapitotyöt, saadaan kokonaiskuva kiinteistöjen laitteiden aikaisemmasta hoitamisesta ja mahdollisista puutteista. Näitä puutteita ovat usein säännöllisen kunnossapidon noudattamatta jättäminen sekä muut laiminlyönnit laitteilla. Kartoituksista laaditun raportin avulla kunnossapitoa voidaan parantaa.

Oikein tehdyn kartoituksen suorittaminen vaatii ammattitaitoa, laitetuntemusta sekä laitekohtaista säännöksien ja määräyksien tuntemusta alalta.

Suoritamme kiinteistökohtaiset kartoitukset asiakkaan tarpeen mukaan. Laadimme kiinteistökohtaisen raportin nykykunnosta, jossa peilataan ylläpitoa voimassa oleviin säädöksiin ja tehtäviin.