Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Ilmoituksensiirtolaite Palomaticilta

Ilmoituksensiirtolaite tilataan niitä toimittavilta operaattoreilta, kun paloilmoitinkeskus halutaan liittää alueelliseen hätäkeskukseen. Tällöin puhutaan HÄKE-yhteydestä, jossa ilmoituksensiirtolaite ohjelmoidaan välittämään palo- ja vikatiedot suoraan hätäkeskukseen.

Ilmoituksensiirtolaitteen toimittamisesta tarvitaan aina kaksi sopimusta. Yleensä laitteen toimittaja tekee ne asiakkaan opastuksella.

Ilmoituksensiirtolaitteesta tehdään sopimus laitteen toimittajan kanssa (palvelusopimus). Lisäksi tehdään sopimus alueen alueellisen Hätäkeskuslaitoksen kanssa siitä, että ilmoituksensiirtolaite liitetään heidän valvontaansa.

Hätäkeskus valvoo paloilmoittimen laitevikaa, josta ilmoitetaan soittamalla hätäkeskukseen ilmoitetulle hoitajalle tai varahoitajille. Lisäksi hätäkeskukseen välittyy laitteen palotieto, jonka he välittävät eteenpäin palokunnalle.

Hätäkeskus veloittaa ilmoituksensiirtolaitteen kytkentämaksun 50 euroa ja kuukausimaksun 12 euroa. Kuukausiveloitukseen kuuluu kuukausittain suoritettava testikoe, jonka paloilmoittimen hoitaja suorittaa Hätäkeskukseen.

Ilmoituksensiirtolaitteen toimittaja vastaa 24/7 linjavian valvonnasta, jolla varmistetaan hätäkeskusyhteyden jatkuva toiminta.

Ilmoituksensiirtolaitteen toimittaja veloittaa 50-100 euroa kuukaudessa, mikä on maksu toimittajan suorittamasta 24/7-valvonnasta siirtolaitteelle.

Ilmoituksensiirtolaite ja linjavika

Vika ilmoituksensiirtolaitteen ja alueellisen Hätäkeskuksen välisessä yhteydessä on nimeltään linjavika.

Kun ilmoituksensiirtolaite ilmoittaa linjaviasta aloittaa laitteen toimittaja etsimään linjavian aiheuttajaa ja korjaamaan tilannetta.

Laitteen hoitajan tulee ilmoittaa yhteyskatkoksesta päivystävälle palomestarille, jos järjestelmän vian etsintä tai korjaus kestää poikkeuksellisen pitkään. Päivystävä palomestari ohjeistaa laitteen hoitajaa jatkotoimenpiteistä.

Kiinteistöllä tulee olla suunnitelma, jossa ilmoitetaan miten menetellään poikkeustilanteessa, jos ilmoituksensiirtolaitteen ja hätäkeskuksen välinen yhteys katkeaa pitkäksi ajaksi. Tämä suunnitelma tulee sisällyttää osaksi pelastussuunnitelmaa ja paloilmoittimen kunnossapito-ohjelmaa.

Muiden hälytysten liittäminen laitteeseen

Ilmoituksensiirtolaitteeseen voidaan liittää myös muita kiinteistön teknisiä hälytyksiä kuten hissihälytys ja murtohälytys. Hälytykset voidaan ohjata tarpeen mukaan joko vartiointiliikkeille tai huoltoyhtiöille. Näitä tietoja ei siirretä Hätäkeskukseen.

Yleensä ilmoituksensiirtolaitteeseen liitetään LVI-laitteiden tilatietoja, joita halutaan ohjata huoltoliikkeille tai kiinteistön omalle huoltomiehelle. Usein sprinklerin tilahälytystiedot liitetään myös siirtolaitteeseen.

Ilmoituksensiirtolaitteen käyttäminen muiden hälytysten siirtoon on hyvä ratkaisu, jos kiinteistössä ei ole käytössä muuta valvontajärjestelmää kuten ns. VAKia.

Yhteyden toimivuuden varmistaminen

Toimiakseen ilmoituksensiirtolaite tarvitsee toimivan laajakaista- ja mobiilidatayhteyden. Siirtolaite toimii myös ilman toista yhteyttä mutta sen poisjättäminen ei ole suotavaa.

Kahden erillisen hälytyksensiirtokanavan käytöllä päästään hälytyksensiirtolaitteella lähes 100 prosentin käyttövarmuuteen.

Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää.

Katso myös:
- Paloilmoitinliike
- Paloilmoittimen huolto
- Paloilmoitinjärjestelmät