Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Lisätietoa

 

Kiinteistön omistajan vastuut ja tarkastusvaatimukset

SEURAAVILLE LAITTEISTOILLE ON LAADITTAVA KUNNOSSAPITO-OHJELMAT

  • Sprinkleri
  • Paloilmoitin
  • Kaasusammutuslaitteistot
  • Poistumis ja turvavalot

Kunnossapito-ohjelman läpiviennistä ja sen päivityksistä vastaa laitteen hoitaja

SÄÄDÖKSET JA STANDARDIT PELASTUSTOIMEN LAITTEILLE

Paloilmoitin
Julkaisu A:60

Sammutuslaitteet
Asetusjulkaisu A:65

Opas, merkki ja turvavalot
Standardi SFS-EN 50171, 50172, 1838

Käsisammuttimet
Asetus 917/2005

Pikapalopostit ja palopostit
Standardi SFS-EN 671/ 1–3

Sisäasiainministeriön päätös savunpoistolaitteet
227/651/79

Laki pelastustoimen laitteista
10/2007

Poistumisreittien merkitseminen ja valaistus
805/2005 §9Lue lisää palveluistamme:
- Ilmoituksensiirtolaite
- Paloilmoitinliike
- Paloilmoittimen huolto

 

Kiinteistössä tehtävät paloturvallisuuslaitteiden huollot ja tarkastukset

Lataa taulukko tästä

Lisätietoa paloturvallisuudesta

Tukes

SPEK

Hätäkeskuslaitos