Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Savunpoistojärjestelmät

Savunpoistojärjestelmän tehtävänä on turvata pelastustoiminta palopaikalla sekä suojata henkilöitä ja omaisuutta.

Pelastustoimilain tultua ei kuitenkaan ole suoraa voimassa olevaa määräystä tai asetusta savunpoistolaitteiden ylläpidosta. Kuitenkin vanha päätös 227 / 651 / 79 on hyvä ohjenuora laitteiston ylläpitoon.

Tällöin haltija tai sen edustaja vastaa, että:

  • laitteistolla pidetään kunnossapitopäiväkirjaa
  • laitteelle on laadittu kunnossapito-ohjelma
  • huoltotoiminta on järjestetty laitteelle laaditun huolto-ohjelman mukaisesti
  • laitteella on kyseiselle laitteelle koulutuksen saanut henkilö