Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Sammutusjärjestelmät

Sammutuslaitteiston tehtävänä on sammuttaa tai rajoittaa havaitsemansa palo ja näin ollen helpottaa pelastustoimintaa. Nämä laitteet määritellään sprinklerilaitteisiin jakaasusammutuslaitteisiin.

Jos laitteisto on liitetty hätäkeskukseen ja se on rakennettu viranomaisen vaatimuksesta lisäämään henkilöturvallisuutta sekä helpottamaan pelastustoimintaa, kuuluu laitteisto SM:n asetus A 65 piiriin.

Tällöin haltija tai sen edustaja vastaa, että:

  • asennustodistus on säilytettynä liitteineen
  • laitteistolla pidetään kunnossapitopäiväkirjaa
  • laitteelle on laadittu kunnossapito-ohjelma
  • huoltotoiminta on järjestetty laitteelle laaditun huolto-ohjelman mukaisesti
  • saneeratulle tai uusitulle laitteelle tai sen osalle järjestetään varmennustarkastus
  • käytössä olevalle laitteistolle tilataan määräaikaistarkastus
  • laitteella on kyseiselle laitteelle koulutuksen saanut henkilö

Teemme laitteistojen vaaditut kunnossapito-ohjelmat huolto-ohjeineen, sekä hoidamme laitteen asennus-, huolto- ja korjaustoiminnan sekä tarkastustoiminnan asetuksen A:65 mukaisesti.