Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Paloilmoittimet

Paloilmoitin on laitteisto, joka ilmoittaa automaattisesti havaitsemansa alkavan palon sekä sen toimintavarmuutta heikentävän vian.

Jos laitteisto on liitetty hätäkeskukseen ja on rakennettu viranomaisen vaatimuksesta lisäämään henkilöturvallisuutta sekä helpottamaan pelastustoimintaa, kuuluu laitteisto SM:n määräys A 60 piiriin.

Tällöin haltija tai sen edustaja vastaa, että:

  • laitteelle on laadittu kunnossapito-ohjelma
  • huoltotoiminta on järjestetty laitteelle laaditun huolto-ohjelman mukaisesti
  • saneeratulle tai uusitulle laitteelle tai sen osalle järjestetään varmennustarkastus
  • käytössä olevalle laitteistolle tilataan määräaikaistarkastus
  • laitteella on kyseiselle laitteelle koulutuksen saanut henkilö
  • sopimus hätäkeskuksen kanssa on voimassa ja sitä noudatetaan

Teemme markkinoilla oleville paloilmoitinlaitteistoille niille vaaditut kunnossapito-ohjelmat kokonaisuuksineen, sekä suoritamme laitteen asennus, huolto, korjaus- ja tarkastustoiminnan määräyksen A:60 mukaisesti.

Katso lisää: paloilmoitinjärjestelmät