Palomatic Oy

Palomatic osaksi Turvakolmiota:
Lue lisää

Yläkuva

Erikoisjärjestelmät

Erikoisjärjestelmiä ovat ilmoittavia, sammuttavia tai niiden yhdisteltyjä laitteistoja, jotka eivät suoraan ole määräysten ja säädösten alla, vaan voivat olla myös liitettyjä esimerkiksi paloilmoittimeen. Näiden järjestelmien liittäminen hätäkeskukseen liitettyyn paloilmoittimeen tulee varmistaa aina paikalliselta viranomaiselta.

Kipinäsammutusjärjestelmät

Kipinäsammutusjärjestelmien tehtävänä on laskea kipinän määrä ja sammuttaa se ennen kuin siitä syntyy vaaraa tuotannolle. Järjestelmillä pyritään estämään pölypaloja ja räjähdyksiä.

  • Järjestelmiä käytetään kun kuljetetaan orgaanista ainetta suljetussa putkistossa.

Liekki-ilmaisuun perustuvat järjestelmät

Liekki-ilmaisuun perustuvissa järjestelmissä erikoisanturi tarkkailee tuotantoa ja UV-säteilyä nähdessään käynnistää nopeasti sammutustyön kohteessa.

  • Järjestelmiä käytetään kun kyseessä on nopeaa sammutusta vaativat kohteet.

Teemme laitteensuunnittelu-, asennus-, huolto- ja korjaustyöt sekä annamme koulutusta laitteiden hoidosta ja ylläpidosta.